Duša

Nestrachuj sa!

9 apríla, 2021

Nestrachuj sa nad tým, čo ešte sa môže pokaziť, miesto toho začni byť nadšená z toho, čo môže byť dobré, čo sa môže zlepšiť. Ak nad niečím príliš veľa premýšľaš, vytváraš tak problém, ktorý vlastne nikdy neexistoval.

Keď sa strachuješ používaš svoju predstavivosť a vytváraš tak niečo, čo v skutočnosti nechceš, aby sa dialo.

Ak plníš svoju hlavu obavami, potom v nej nezostáva priestor na nič iné.

Dôvody prečo sa nestrachovať:

  • Je to úplne zbytočné! Strachovanie sa nad problémom ten problém nikdy nevyrieši. Jediné, čo to spôsobí je, že sa začneš cítiť mizerne.
  • Strachovanie sa je viac vyčerpávajúce ako celodenná práca. Môžeš stráviť celý deň strachovaním a stresovaním sa nad problémami, snažiac sa prísť na to, čo by si mala robiť, aby si tie problémy vyriešila, ale v skutočnosti to neprinesie nič dobré.
  • Strachovaním sa nič nevyriešiš.
  • Strachovanie sa nás oberá o radosť.
  • Tvoj čas je príliš vzácny na to, aby si ho stratila strachovaním sa.
  • Strachovanie sa je opakom dôvery v Boha.
  • Strachovanie sa je hriech (List Rimanom 14: 23 … a všetko, čo nie je z viery, je hriech.“).
  • V strachovaní sa je ukrytá určitá miera pýchy, pretože nás presviedča o tom, že sme to my, kto môžeme vyriešiť naše problémy. Miesto strachovania sa potrebujeme naše ťažkosti predkladať Bohu. Je veľký rozdiel v tom, či sa nad svojimi problémami strachuješ alebo ich predkladáš Bohu. Nedovoľ, aby bolo tvoje srdce znepokojené! Ver, že ak sa modlíš, riešenie je už na ceste.

Marek 11: „22 Ježiš im však odpovedal: Majte vieru v Boha! 23 Veru vám hovorím: Keby niekto povedal tomuto vrchu: Zdvihni sa a zvaľ sa do mora! a nepochyboval by v srdci, ale veril by, že sa stane, čo hovorí, stane sa mu. 24 Preto vám hovorím: Verte, že dostanete všetko, za čo sa modlíte a za čo prosíte. Budete to mať.“

Ježiš hovorí, že najskôr treba veriť a až potom nám bude dané to o čo prosíme.

Bolo by krásne, ak by som musela veriť iba 5 minút a hneď by som dostala to, o čo prosím. Ale čo ak musím byť vytrvalá v modlitbe 5 alebo 10 rokov? Vtedy to začne byť skutočnou výzvou – dôveruješ Bohu, jasne vnímaš Jeho prisľúbenia, ale nič sa nedeje. Vtedy si musíme pripomenúť, že Biblia vraví, že Božie prisľúbenia sa uskutočňujú nie len skrze vieru, ale skrze vieru a trpezlivosť.

Hebrejom 6:13 Lebo keď Boh dával prisľúbenie Abrahámovi a nemal nikoho väčšieho, na koho by prisahal, prisahal na seba samého 14 slovami: „Veru, hojne ťa požehnám a veľmi ťa rozmnožím.“ 15 A tak Abrahám trpezlivo čakal a dosiahol prisľúbenie.“

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply