Radosť

Chceme byť radostné i napriek okolnostiam života, lebo veríme, že radosť neprichádza z vonkajšieho prostredia, ale z vnútra ženy. Vyberáme si radosť, lebo radosť je voľba. Chceme žiť tak, aby mieru našej radosti neovplyvňovali naše okolnosti, ale aby naša radosť ovplyvňovala okolnosti našich životov.

Dôvera

Chceme úprimne dôverovať samé v seba, no chceme i vytvárať prostredie dôvery vo vzťahu medzi nami navzájom. V dôvernom prostredí môžeme byť k sebe úprimné vo všetkej našej zraniteľnosti, krehkosti, zlomenosti, ale i v odvahe a odhodlanosti nevzdať sa a bojovať. V dôvernom prostredí si môžeme pomáhať niesť naše bremená, ale i vzájomne sa tešiť z úspechov druhých.  

Hodnota

Naša cena nie je v tom, koľko máme detí, akú máme prácu, aké majetky vlastníme alebo či nás ľudia majú radi, naša hodnota je v nás samých. Každá sme originál. Veríme, že na tomto svete nie sme náhodou a že naše životy majú obrovský zmysel.

Priateľstvo

Chceme budovať úprimné priateľstvá, ktoré sú postavené na úprimných vzťahoch. Chceme byť skutočnými priateľkami, ktoré dokážu podať pomocnú ruku aj v prípade, keď ju samy potrebujú. Chceme byť priateľkami i vo svojich ťažkých chvíľach, lebo veríme, že ťažké veci v našich životoch nám dávajú možnosť spoznať skutočných priateľov.

Viera

Veríme, že viera v dobro a lásku je to, čo nám dodáva silu ísť vpred a čo nám nedovolí vzdať sa. Veríme, že naša viera hýbe svetom. Vďaka našej viere sa ťažkosti v našich životoch môžu premeniť na vodu, z ktorej budú môcť čerpať druhí. S vierou máme zároveň nádej, že všetko dobre dopadne a my raz uvidíme ovocie našej snahy.

Entuziazmus

Chceme byť nadšené z vecí, ktoré sú dobré, z vecí, ktoré sa zlepšujú. Chceme sa zamerať na skvelé veci, ktoré sa dejú v našich životoch. Veríme, že každý nový deň je obrovským darom a preto doň túžime vstupovať s úprimnou vďakou a v očakávaní dobrého. Odmietame žiť v otroctve smútku, strachu, zúfalstva a beznádeje z okolností, ktoré sa nevyvíjajú v náš prospech, miesto toho si vyberáme život v plnosti. Svojím entuziazmom chceme byť vzorom a povzbudením pre druhých.