Pomôcť ženám …

  • znovu objaviť pravú radosť v ich srdciach
  • pretaviť radosť do svojej každodennosti a inšpirovať ich, aby dokázali žiť radostný život za akýchkoľvek okolností
  • opätovne nadobudnúť dôveru v seba samé – v ich telo, myseľ, dušu, ale i dôveru v ich okolie
  • objaviť ich pravú hodnotu, ktorá nespočíva v tom, či majú alebo nemajú dieťa, ale v tom, kým sú
  • pochopiť, že ich život nie je výsledkom náhody, ale je vzácnym darom, ktorý sa oplatí žiť za akýchkoľvek okolností
  • vyjsť z úkrytu izolácie a znovu sa otvoriť pre dôverné priateľstvá, v kruhu ktorých sa budú cítiť vypočuté, pochopené a v bezpečí
  • objaviť vieru v dobro a lásku, ktoré sú skryté v hĺbkach ich sŕdc
  • zmeniť ich spôsob myslenia a nazerania na svoj život
  • zamerať sa na pozitívnu stránku situácie a vyťažiť z nej maximum dobrého pre svoj život