Odborné sprevádzanie neplodných párov

  • Aké máme ako pár možnosti, ak sa  neúspešne snažíme o počatie potomka?
  • Aké informácie môžu byť pre nás užitočné?
  • Ako si túto boľavú životnú skúsenosť odtabuizovať?
  • Aké sú procesné postupy, ak sa rozhodujeme pre osvojenie dieťaťa, či inú náhradnú rodinnú starostlivosť?
  • Aké legislatívne ukotvenie existuje pre občanov SR pri osvojení, pestúnskej starostlivosti, či zverení dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti?
  • Chceme zistiť, či sme pripravení prijať „iné dieťa“?
  • Čo ešte môžeme urobiť pre počatie dieťaťa?
  • Dá sa pripraviť na život v bezdetnom vzťahu?
  • Chceme zažiť osobnú skúsenosť s niekým, kto prijal nebiologické dieťa?

Odpovede na tieto otázky vám pomôže nájsť PhDr. Jarmila Majáková, PhD., ktorá ponúka konzultácie z oblasti psychológie, sociálnych vied a práva –  sociálno právnej ochrany a zdravotného systému pre pár, ale i jednotlivcov a skupinu.

Bližšie informácie nájdete na webe: majaksocio.sk