Individuálna terapia – psychologické poradenstvo vie veľmi pomôcť pri zvládaní ťažkých životných situácií, akým neplodnosť bezpochyby je. Rady by sme vám zazdieľali ponuku individuálneho psychologického poradenstva, ktoré vedie naša dlhoročná kamarátka Majka Malá:

Rôznorodosť ľudí ma vždy fascinovala. To ako každý človek vníma a interpretuje svet naokolo cez vlastnú optiku je pre mňa do dnešného dňa niečo úžasné. Zároveň si uvedomujem, že práve táto subjektívnosť dokáže v našich životoch spôsobovať nedorozumenia a niekedy priniesť aj mnoho bolesti či trápenia. Preto svojim klientom pomáham rozšifrovať ich jedinečnú mapu života, aby mohli vykročiť vpred na ceste k porozumeniu a prijatiu seba samých, čo im následne umožní slobodne a pravdivo fungovať aj vo vzťahoch s druhými a svetom. 

Mám ukončené magisterské štúdium psychológie a aktuálne som druhým rokom v odbornom výcviku v Adlerovskej individuálnej psychológii a poradenstve. Svoju prax som začala vo vzdelávacej agentúre MotivP, kde som sa podieľala na psychodiagnostike, vedení behaviorálnych interview, či ako psychológ v rámci Assessment Centier. Ako lektor mám dlhoročné skúsenosti s prácou so skupinami, najmä s témami sebapoznania, komunikácie, osobnej produktivity, riešenia konfliktov, či učenia sa pomocou zážitku (skúsenosti). Vďaka štúdiu a práci v zahraničí, patrí medzi moje srdcové oblasti aj téma medzikultúrnej komunikácie a porozumenia.

Pri práci s jednotlivcom sa zameriavam najmä na témy:

  • Sebaprijatie & sebahodnota
  • Porozumenie emóciám
  • Partnerské vzťahy
  • Rodičovstvo & výchova
  • Intimita
  • Sebarealizácia & kariéra
  • Budovanie reziliencie – zvládanie zmien & náročných situácií

Poradenstvo poskytujem v pondelok až piatok v čase medzi 8:00 – 15:30.

Cenník:

50 min. individuálna konzultácia osobne v anglickom/slovenskom jazyku 40€
50 min. individuálna konzultácie online v anglickom/slovenskom jazyku 40€

Kontakt:

+421 910 143 783
info@majusmala.com

https://www.majusmala.com/