ABY V TOM ŽIADNA Z NÁS NEBOLA SAMA

Našou víziou je povzbudiť ženy, ktoré prechádzajú náročným obdobím vo svojej túžbe za bábätkom a ukázať im, že si týmto obdobím nemusia prechádzať samy. Chceme im poskytnúť bezpečný priestor, kde môžu nájsť oporu a povzbudenie od žien, ktoré tiež kráčajú podobnou cestou.

Túžime tiež zozbierať informácie ohľadom formy pomoci, ktorá na Slovensku a aj v zahraničí existuje, či už po zdravotnej, psychickej a duchovnej stránke.