Fertility coaching

Je koučing, ktorý sa zameriava na ženy a páry, ktoré zápasia s problémami s plodnosťou. Umožňuje im uvedomiť si, že cestu plodnosti majú vo vlastných rukách. Úlohou kouča je sprevádzať a podporiť klienta, aby cítil, že má svoj život pod kontrolou a aby zostal pozitívne naladený počas celého obdobia čakania na bábätko. 

Kto je kouč?

  • Pozorne Ťa počúva
  • Kladie Ti náročné otázky
  • Dodáva Ti odvahu
  • Motivuje Ťa k spokojnosti a šťastiu
  • Podporuje Ťa k správnym rozhodnutiam
  • Podporuje Ťa k naplneniu Tvojich snov a cieľov
  • Podporuje Ťa vidieť život z „novej“ perspektívy
  • Pomáha Ti uvolniť a posilniť Tvoj potenciál
  • Pomáha ti vytvoriť Tvoj osobný plán
  • Nehodnotí a neradí

Pre viac info o fertility coachingu klikni TU.

Moja skúsenosť s fertility coachingom

Boli to už tri roky, čo som sa snažila otehotnieť. Z toho dva roky som bola pod neúspešnou liečbou doktora špecializujúceho sa na ženy snažiace sa o otehotnenie. Zároveň uplynulo pár mesiacov od mojej diagnostickej laparoskopie v rámci ktorej, podľa slov lekára, všetko dobre dopadlo. Zostávala som teda stále relatívne pozitívne naladená. Všetci mi tvrdili, že po laparoskopii už určite rýchlo otehotniem a ja som tomu naozaj verila. Zároveň som ešte stále mala okolo seba úzky okruh blízkych kamarátiek, ktoré zatiaľ tehotné neboli a tak som bola rada, že v tom nie som sama. Zlom nastal, keď som sa vrámci štandardnej gynekologickej prehliadky dozvedela, že budem musieť ísť na druhú laparoskopiu, keďže tá prvá zrejme nebola urobená poctivo. Keď mi tento ortieľ potvrdili ďalší dvaja nezainteresovaní doktori, pochopila som, že moje pozitívne vyhliadky sa menia na niečo, čo by mi nenapadlo ani v zlom sne. Ako mám ísť na ďalšiu operáciu? Ako mám vôbec ďalej dôverovať doktorom? A aby toho nebolo málo, moje kamarátky z okolia, tie, ktoré tehotné ešte neboli, ohlásili svoje tehotenstvá a ja som si uvedomila, že som v tom všetkom zrazu zostala úplne sama. Začala som zápasiť so silnými pocitmi nespravodlivosti, beznádeje až zúfalstva popretkávanými pocitmi samoty, izolácie, no najmä s pocitom viny a zlyhania. Zlyhania, že nedokážem svojmu manželovi dať dieťa, po ktorom tak túži. Zároveň som si však uvedomila, že tieto emócie začínajú prerastať moje sily a že bez podpory odborníka už asi nebudem vedieť kráčať ďalej.

Začala som zápasiť so silnými pocitmi nespravodlivosti, beznádeje až zúfalstva popretkávanými pocitmi samoty, izolácie, no najmä s pocitom viny a zlyhania.

Vtedy som si spomenula na fertility coaching, o ktorom som už na svojej ceste čo to počula. Na internete som našla rozhovor s fertility koučkou Marcelou Korčekovou, v ktorom popisovala svoj životný príbeh. Veľmi ma tento príbeh zaujal, bol taký autentický. Na jednej strane ťažký a smutný, no strane druhej plný pozitívnych vecí v podobe Marcelinej práce fertility koučky. Rozhodla som sa jej ozvať. Prvé stretnutie bolo nezáväzné a bezplatné, v skratke som jej načrtla môj príbeh a ona mne zase ten svoj. Už vtedy som vnímala, že mám pri sebe osobu, ktorá mi úplne rozumie – mojim negatívnym pocitom a emóciám, keďže sama si prešla veľmi dlhou cestou snahy o dieťa. Zároveň ma však prekvapila svojím extrémne pozitívnym pohľadom na život a svojráznym zmyslom pre humor. Po dlhšej dobe mi tak v srdci opäť zasvietila iskierka nádeje, že môj príbeh predsa len môže mať dobrý koniec.

Už vtedy som vnímala, že mám pri sebe osobu, ktorá mi úplne rozumie – mojim negatívnym pocitom a emóciám, keďže sama si prešla veľmi dlhou cestou snahy o dieťa.

Rozhodla som, že si u Marcelky zaplatím kurzy koučingu. Vravela som si, že nemám čo stratiť, iba získať. Už na prvej hodine vrámci stanovovania rebríčka cieľov bolo pre mňa samú veľmi prekvapivé si uvedomiť, že dosiahnutie otehotnenia bol jedným z mojich posledných cieľov. Uvedomila som si, že na prvom mieste túžim po pozitívnom a radostnom živote v prítomnosti, po vďačnosti a naplnení zo života a po harmónií tela, duše a ducha. Dieťatko bolo až vedľajším efektom týchto cieľov. Tiež som si začala uvedomovať, že bez odpustenia sebe samej i druhým, bez zmeny mojich postojov a a bez zmeny uhľa pohľadu na moju situáciu, moje okolie, ale i svet celkovo sa môj život asi len ťažko zmení k lepšiemu. Vydala som sa tak na cestu objavovania svojich najhlbších túžob, na cestu premeny negatívnych myšlienok a emócií na tie pozitívne, na cestu života žijúceho v prítomnosti naplneného radosťou a vďačnosťou. Nebolo to vždy ľahké, musela som čeliť aj chvíľam v slzách, čo je ale pre tento proces úplne prirodzené, priam až žiaduce. Uvedomila som si tiež, že musím vyjsť zo samej seba, že musím prejsť zo zamerania sa na seba k zameraniu sa na druhých. Veď moje utrpenie nie je jediné na tomto svete a v mojom okolí je veľa ľudí, ktorí čelia ešte ťažším veciam a ktorí potrebujú môj záujem, povzbudenie a moju pomoc. Čoraz častejšie sa zároveň na našich stretnutiach začalo skloňovať slovo poslanie. Aké je moje životné poslanie? V hĺbke srdca som cítila, že to bude niečo “vyššie” ako len mať vlastnú rodinu – manžela a deti. Vnímala som, že to bude niečo pre čo som sa narodila, niečo, čo mi prinesie pocit šťastia, radosti, naplnenia a životnej energie. Niečo, pre čo si raz keď budem zomierať, budem môcť povedať, že som svoj život žila naplno a s “vyšším” zámerom. Povedala som si, že to chcem objaviť a že to chcem začať žiť. Vďaka koučingu som si tiež uvedomila, že som sa na svojej ceste až príliš zamerala na fyzickú stránku. Úplne som sa zverila do rúk doktorov, ale zanedbávala som psychickú a duchovnú stránku. Rozhodla som sa, že už budem vo vzťahu k doktorom opatrnejšia, že budem viac počúvať svoje telo, budem mu dôverovať a fandiť mu. Nadobudla som silné presvedčenie, že moje telo má na to, aby prirodzene počalo a donosilo nový zdravý život! Do celého procesu som viac zapojila svoju intuíciu a zároveň som sa rozhodla, že v tom všetkom budem bezvýhradne dôverovať Bohu a Jeho plánu s mojím životom. Na čo mi je moja viera v Boha, ak dostatočne neverím, že sa o mňa Boh postará a ak neverím, že má pre mňa dobrý plán? Veď slovo veriaci je predsa odvodený od slova veriť. Ak sa teda chcem nazývať veriacou, musím začať bezhranične veriť. Fertility coaching mi pomohol vyjsť na túto novú cestu, no bolo a stále je úplne na mne a plne v mojich rukách, či všetko to, čo som si počas koučingu uvedomila aj pretvorím do reality, či budem na sebe pracovať alebo tento potenciál úplne zahodím. A na tejto ceste som doteraz.

Aké je moje životné poslanie? V hĺbke srdca som cítila, že to bude niečo “vyššie” ako len mať vlastnú rodinu – manžela a deti.

Nebolo by krásne žiť tak, že by tvoje problémy neovplyvňovali teba, ale ty by si začala ovplyvňovať svoje problémy? Nebolo by úžasné byť radostnou za každých okolností, mať postoj bezhraničnej viery, dôvery a nádeje? Nie je majstrom života ten, kto i napriek svojim ťažkostiam pomáha druhým a je pre nich nákazlivý svojím pozitívnym postojom? A čo, ak sa toto všetko deje pre nejaký vyšší zmysel? Veď dieťa nemusí byť cieľ, ale cesta. A čo ak raz to dieťa naozaj príde a ty začneš ľutovať všetky tie roky utopené v mori žiaľu, zúfalstva a beznádeje? Život je tu a teraz! Povzbudzujem ťa žiť ho v plnosti a nepremárniť už ani sekundu z neho. 

Život je tu a teraz!