Duša

Prečo ma Boh necháva tak dlho čakať?

14 júla, 2021

Jedným z najhorších pocitov v živote je pocit čakania, hlavne, ak čakáme na Boha. Málokto z nás má rád čakanie.

Možno už dlhšie prežívaš obdobie čakania na Boha – modlíš sa za niečo, avšak Tvoje modlitby zostávajú nevypočuté a ty sa pýtaš: „Bože, prečo to tak dlho trvá? Počuješ vôbec moje modlitby? Nezabudol si náhodou na mňa? Zaujímaš sa ešte o mňa?“ No čím viac sa modlíš, tým menej odpovedí máš. Modlíš sa, prosíš, čakáš a veríš, že je Boh mocný, ale nič sa nedeje a ty začínaš pochybovať o tom, či Boh počuje Tvoje modlitby, či Mu na Tebe záleží, dokonca sa začínaš pýtať, či vôbec existuje.

Čo Boh robí v období Tvojho čakania? Odpovede môžeme nájsť v Písme.

Všetky tie pocity, ktoré prežívaš a otázky, ktoré si kladieš boli veľmi blízke ľuďom z Biblie v období, keď čakali na Spasiteľa. Boh prisľúbil, že pošle Mesiáša. Boh prisľúbil, že sa to stane, no potom sa desaťročia, storočia, ba dokonca tisícročia nič nedialo.

Boh dal ľudom prisľúbenie Spasiteľa už na úplnom začiatku čias, o čom čítame v Knihe Genezis 3, 15: “15 Položím nepriateľstvo medzi teba a ženu, medzi tvoje potomstvo a jej potomstvo; ono ti rozmliaždi hlavu a ty mu zraníš pätu“. Boh prisľúbil, že skrze ženu pošle Vykupiteľa, ktorý Satanovi rozmliaždi hlavu. Tento verš je vlastne prvým proroctvom o Spasiteľovi, no ako ho Boh vyriekol, storočia sa nič nedialo.

Sedemsto rokov pred Kristovým narodením prorokoval Izaiáš o Mesiášovi, no ľudia ešte stále museli čakať a čakať. Izaiáš 7, 14: „14 Preto vám sám Pán dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel!“ 

Čo Boh robí v období Tvojho čakania? Mohol to predsa už dávno spraviť, no neurobil to. Je krutý? Skúša Tvoju vieru? Zahráva sa s Tebou?

Medzi koncom datovania Starého zákona a začiatkom datovania Nového zákona uplynulo 400 rokov, počas ktorých Boh k ľudom vôbec nehovoril a ani žiadnym iným spôsobom im o sebe nedával vedieť. To robilo celú situáciu čakania na Spasiteľa ešte náročnejšou, pretože predtým Boh prehováral aspoň prostredníctvom prorokov.

Možno niečo podobné zažívaš aj ty, modlíš sa, veríš, avšak od Boha nedostávaš žiadne Slovo, žiadne znamenia, žiadne dôkazy toho, že Ťa počuje, že je aktívny a že sa o Teba zaujíma. „Bože, daj mi nejaké znamenie, nejaký pocit, čokoľvek!“, a predsa nič od Neho neprichádza. Prečo je Boh tak ticho?

Chcem Ti pripomenúť, že to, že je Boh ticho neznamená, že je neprítomný alebo že neexistuje.

Pokiaľ Ty čakáš, On PRACUJE!

List Galaťanom 4, 4: „4 Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom.“ Výraz „plnosť času“ sa dá interpretovať aj ako „dokonalý čas“, „správny čas“. Kedy Boh naplnil svoje prisľúbenie, že pošle Mesiáša? V ten SPRÁVNY, DOKONALÝ čas, keď nadišla PLNOSŤ ČASOV.

Ak teraz nie je ten správny čas, nemôžeš to urýchliť!

Keď sa pozrieme do histórie, pochopíme, prečo Boh čakal na dokonalý čas. V tých 400 rokoch medzi obdobím Starého a Nového zákona sa vďaka Božiemu riadeniu udialo päť veľmi dôležitých historických udalostí:

  1. Alexander Veľký si podmanil svet, vďaka čomu sa prvý krát v histórií začal používať jeden spoločný jazyk – gréčtina
  2. Starý zákon bol preložený do gréčtiny
  3. Začal sa praktizovať nový spôsob výučby – tzv. sokratická metóda – žiaci sa od učiteľa učili pýtaním, nielen počúvaním
  4. Rimania si podmanili Grékov – bol to veľmi neobvyklý čas mieru, počas ktorého Rimania vybudovali cesty a iné dopravné systémy
  5. Diaspóra – Židia nemali dovolené žiť v Jeruzaleme, boli roztrúsení do celej Rímskej ríše

Pohľadom na týchto 400 rokov Božieho mlčania a Božej zdanlivej inaktivity, keď sa ľudia pýtali, kde Boh je a čo vlastne robí, nachádzame odpoveď na otázku „Prečo bol Boh tak ticho a čo vlastne robil?“. Každý si zrazu vedel prečítať Bibliu v jazyku, ktorému rozumel, po prvý krát v histórií mali ľudia dovolené klásť učiteľom otázky (a teda neskôr aj Ježišovi), ktorý im ich rád zodpovedal, radostná zvesť o Spasiteľovi sa šírila spoločným jazykom prostredníctvom Židov do celej Rímskej ríše vďaka cestám, ktoré Rimania vybudovali.  Zatiaľ čo Boží ľud čakal, Boh PRACOVAL za scénou!

Zatiaľ čo Ty čakáš, modlíš sa, veríš, no nevidíš, že by sa niečo dialo, Boh PRACUJE.

Ak čakáš, nie si v tom sama.

  • Abrahám a Sára čakali 25 rokov, kým držali v rukách svoje dieťa
  • Jozef mal víziu, že bude lídrom, avšak musel čakať 13 rokov, kým sa jeho vízia naplnila, pričom väčšinu tohto času prežil vo väzení kvôli zločinu, ktorý nespáchal
  • Žena chorá na krvotok čakala na uzdravenie 12 rokov v osobnej agónii neschopná žiť normálny život
  • Muž, ktorý nevedel chodiť čakal na uzdravenie 38 rokov

Božie omeškania nie sú automaticky Božími odmietnutiami. Ak to Boh ešte nespravil, neznamená to, že to aj neurobí. Možno, že ešte nie je ten SPRÁVNY čas. A možno dôvod, prečo čakáš je ten, že tá vec ešte nie je pripravená, lebo Boh na nej stále pracuje. Alebo ty ešte nie si pripravená a Boh pracuje na Tebe, koná niečo v Tebe. Boh často urobí najskôr niečo v Tebe predtým ako urobí niečo pre Teba.

Možno, že Ťa Boh učí byť na ňom závislá novým spôsobom.

Možno, že Ti zjavuje svoju vernosť spôsobom, ktorý by si inak nemohla zažiť.

Možno, že Ťa učí byť trpezlivou.

Možno, že Ťa očisťuje od vnútorného hriechu.

Možno, že Ťa pretvára na Kristov obraz.

Možno, že si Ťa priťahuje viac k sebe, aby si Ho hlbšie spoznala.

Možno, že tá vec ešte nie je pripravená.

Možno, že Ty ešte nie si pripravená.

Čokoľvek sa práve deje, nemrhaj čakaním! Nauč sa byť plne závislou na Bohu.

Keď čakáš na Boha, On pracuje v tvoj prospech. Božie cesty sú vždy tie najlepšie. Božie načasovanie je vždy dokonalé. Môžeš Mu dôverovať.

Boh ťa neignoruje, ani na Teba nezabudol, miluje Ťa, zaujíma sa a stará sa o Teba, lebo On je dobrý Boh. Zatiaľ čo Ty čakáš, On PRACUJE.

Ak sa raz obzrieš dozadu, určite spoznáš, že toľké čakania malo svoj zmysel.

2. Petrov list 3, 9: 9 Pán nemešká s prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká; on je len trpezlivý s vami..

Náš Boh je trpezlivý. Čo ak Boh, na ktorého Ty čakáš, vlastne čaká na Teba? Čo ak čaká na to, kým Mu povieš svoje áno?

So všetkým, čo je v Tebe, ver, že Jeho načasovanie je dokonalé, že On je vždy dobrý a že pokiaľ Ty čakáš, On pracuje v Tvoj prospech.

Drahý Bože, v období, keď ničomu nerozumiem, prosím, buduj moju vieru, prehĺb moju dôveru v Teba a pritiahni si ma bližšie k sebe. Pomôž mi plne Ti dôverovať. Verím, že nech je to čokoľvek, Ty sa o to postaráš a zjavíš tak svoju slávu. Dnes sa Ti plne odovzdávam. Amen.

You Might Also Like