Telo

Ženská fyzioterapia

21 augusta, 2022

Základným princípom kvalitnej ženskej fyzioterapie je vždy dôkladná diagnostika a až potom následná terapia.

Nájsť naozaj kvalitnú ženskú fyzioterapeutku môže by veľmi náročné. My sme však takú našli! Volá sa Veronika Maková a už mnohým ženám pomohla v ich snahe o otehotnenie. No nie len v nej. Problematík v oblasti ženského (ale aj mužského) tela, ktorými sa vo svojej práci fyzioterapeutky zaoberá je veľké množstvo. Aké to sú? Odpoveď na túto otázku a mnoho iných cenných informácií nájdeš v našom rozhovore 🙂

Dozvieš sa napríklad:

  • Aký okruh problémov je možné riešiť ženskou fyzioterapiou
  • Na akých princípoch je postavená metóda Ľudmily Mojžišovej
  • Aký spôsob uvoľňovania panvového dna sa považuje za nevyhnutný
  • Prečo sú skupinové kurzy ženskej terapie stratou peňazí a možno aj zdravia
  • Či pokračovať v ženskej terapií aj po otehotnení

Veronika, vo svojej práci fyzioterapeutky sa venuješ primárne ženám. Aké spektrum ženských problémov riešiš?

Áno, primárne sa sústredím na ženy, ale to neznamená, že v tejto oblasti nepracujem aj s mužmi 🙂 Riešim ženské problémy ako dysmonorea (bolestivá menštruácia), nepravidelnosť cyklu, abnormality v cykle (napríklad kŕče, farba menštruačnej krvi, konzistencia, …), ďalej dyspareunia (bolestivý pohlavný styk), bolesti pri ovulácií, anorgazmus alebo znížená schopnosť dosiahnuť orgazmus, PMS (predmenštruačný syndróm), funkčná sterilita žien. Zaoberám sa aj tehotnými ženami a ženami po pôrode, ženami s diastázou pred, počas a po tehotenstve, ale venujem sa aj klasickým diagnózam ako je bolesť chrbtice, kĺbov, ktoré úzko súvisia s týmito spomenutými diagnózami.

V súvislosti so snahou o otehotnenie sa často spomína metóda Ľudmily Mojžišovej. Priblížila by si nám prosím jej princípy.

Áno, sú rôzne metódy ako dopomôcť k počatiu, k udržaniu a k donoseniu plodu. Jednou z nich je práve metóda Ľudmily Mojžišovej. Základnými princípmi, ktoré môžeme využiť v praxi je vždy dôkladná diagnostika a až potom následná terapia. Diagnostika podľa Ľudmily Mojžišovej spočíva v zhodnotení celkového stavu pacienta či pacientky a to od posturálnej časti, prevedenia funkčných testov až po vyšetrenie napätia v panvovom dne či dokonca zhodnotenie životosprávy, menštruačného cyklu, PMS a pod. Terapia sa následne odvíja od diagnostiky a uskutočňuje sa mobilizáciou rebier, panvy, chrbtice a jednotlivých segmentov tela. Ďalej sem patrí ošetrenie panvového dna per rectum – cez konečník a samotné cvičenie podľa Ľudmily Mojžišovej, ako aj využitie termoterapie a bylinných čajov.

Diagnostika podľa Ľudmily Mojžišovej spočíva v zhodnotení celkového stavu pacienta či pacientky, terapia sa následne odvíja od diagnostiky.

Prečo sa uvoľňovanie svalov panvového dna cez konečník považuje za nevyhnutnú súčasť metódy Ľudmily Mojžišovej? Aké benefity prináša?

Nevyhnutné je vyšetriť napätie svalov panvového dna nie len orientačne (vonkajšími znakmi), ale aj objektívne. Preto sa toto vyšetrenie podľa Ľudmily Mojžišovej robí cez konečník. Panvové dno má tri vrstvy svalov a dostať sa k nim môžeme len cez vstup konečníka alebo vagíny. Ja vyšetrujem zväčša oboma spôsobmi. Nevyhnutné je to preto, lebo napätie svalov panvového dna posturálnymi, fasciálnymi, cievnymi a hormonálnymi procesmi ovplyvňuje činnosť maternice, vajíčkovodov a vaječníkov.

Môže toto uvoľňovanie dopomôcť k zlepšeniu aj psychickej stránky ženy?

Do samotného konceptu to oficiálne nezapadá, ale áno, môžeme tvrdiť, že zo psychosomatického hľadiska panvové dno znamená naše vzťahy, „problémy“, ktoré riešime. Takže mnohé ženy aj muži sa po tejto terapii psychicky uvoľnia, vyplačú sa, sú menej nervózni, lepšie zvládajú stres, u žien vymiznú prejavy predmenštruačného syndrómu a pod.

Panvové dno zo psychosomatického hľadiska znamená naše vzťahy, problémy“, ktoré riešime.

Ako často treba toto uvoľňovanie praktizovať?

Uvoľnenie panvového dna by sa malo praktizovať každý mesiac pred ovuláciou, aby sme v tele všetko „pripravili“ na otehotnenie. Každá terapeutka Ľudmily Mojžišovej o celom priebehu pacientku/pacienta vopred bližšie poučí 🙂 Vôbec sa tohto vyšetrenia netreba báť, mne samej prinieslo len samé pozitíva.

To, čo mňa priviedlo k tebe na terapiu bola negatívna skúsenosť so skupinovým cvičením Mojžišovej metódy. Jednalo sa o kurz, počas ktorého sme sa skupinovo mali naučiť princípy cvičenia a následne na to cvičiť celú zostavu samy doma, následkom čoho v mojom prípade došlo k ešte väčšiemu stiahnutiu svalov panvového dna. Až ty si ma poučila, že takýto prístup nie je správny. Vysvetlila by si prosím čitateľkám, prečo nie je správny?

Treba si uvedomiť, že existujú dva typy žien a to ženy, ktorých svalové napätie je vyššie ako norma – hypertonus alebo nižšie ako norma – hypotonus. Na skupinových kurzoch vám nikto nepovie, či ste jedna alebo druhá možnosť, avšak terapia sa diametrálne líši pri jednom a druhom type. Klientky alebo lektori si zväčša myslia, že celé cvičenie Ľudmily Mojžišovej je o sťahovaní panvového dna, ale to absolútne nie je pravda. Tak isto si treba uvedomiť, že táto terapia má už niekoľko desiatok rokov a poznatky z fyziológie sú už ďaleko dopredu, takže je potrebné inovovať túto metódu a spájať ju aj s inými metódami. No a ako som už spomínala, keď chcem otehotnieť nie je to len o cvičení, ale aj o pravidelnej mobilizácii, zmene životosprávy, myslenia a pod.

Klientky alebo lektori si zväčša myslia, že celé cvičenie Ľudmily Mojžišovej je o sťahovaní panvového dna, ale to absolútne nie je pravda.

Prečo je tak veľmi dôležité cvičiť zostavu Ľudmily Mojžišovej pod dohľadom fyzioterapeuta?

Je to kvôli tomu, že väčšina z nás unikne k rôznym odchýlkam pri cvičení. Veľa krát treba cviky meniť a prispôsobovať tomu ako sa posturálny systém mení. Ja napríklad používam veľa stimulácií na vnímanie jednotlivých častí svojho tela či panvového dna a klientky majú rady keď stereotypne necvičia a zostavu im trošku mením.

Na základe akých znakov sa dá rozpoznať naozaj dobrá ženská fyzioterapia? Na čo by sme si mali pri jej výbere dávať pozor?

V prvom rade to spoznáte na vstupnej „prehliadke“ – vstupnom vyšetrení. Ak je terapeut vzdelaný zväčša sa veľa pýta (nemusí to však byť pravidlo) a vie spájať súvislosti aj z iných medicínskych odborov. Vysvetlí vám, prečo s vami robí jednotlivé činnosti/mobilizácie/techniky a aký majú dosah na organizmus. Vie prepojiť vedomosti zo všetkých metodík, v ktorých dosiahol vzdelanie a nepodsúva vám len svoju pravdu 🙂 Po terapii sa musíte cítiť inak a najlepšie je, keď vnímate pozitívne zmeny napr. v cykle, samotnej menštruácií, ovulácii, pohlavnom styku prípadne na svojej nálade.

Čo je ešte na základe tvojich skúseností s klientkami potrebné pre to, aby žena dosiahla tehotenstvo? Ako si vie ešte pomôcť okrem cvičenia?

Fyzická stránka je veľmi podstatná, ale zo skúseností vidím na klientkach, že tá psychická je asi ešte dôležitejšia. Ako sa hovorí, keď presvedčím hlavu bez pochybností, že všetko funguje ako má, tak to tak aj bude. Netreba zabúdať na to, že všetko v tele musí poháňať „nejaká energia“, takže dôležitá je aj životospráva, vitamíny (nielen že jem veľa ovocia a zeleniny :)), bylinky, pravidelný režim a vytvorenie harmonického domova. Treba si vedieť oddýchnuť a myslieť aj na seba. Veľmi ovplyvňuje našu hormonálnu stránku aj to, ako sa ako žena cítime, napríklad sa oblečieme do krásnych šiat, namaľujeme sa, dáme si šperky, vyčačkáme sa … skrátka spravíme zo seba ŽENU. Veľa krát tiež pomôže chvíľu sa nesnažiť a nechať veci plynúť, inokedy zas musíme nájsť väčšiu kompatibilitu s partnerom.

Veľmi ovplyvňuje našu hormonálnu stránku aj to, ako sa ako žena cítime, napríklad sa oblečieme do krásnych šiat, namaľujeme sa, dáme si šperky, vyčačkáme sa … skrátka spravíme zo seba ŽENU.

Viem o tebe, že si už k otehotneniu dopomohla mnohým ženám. Spomenieš si na aspoň jeden – dva šťastné príbehy, ktoré ti najviac utkveli v pamäti? Čím boli výnimočné?

Pre mňa je každý jeden príbeh výnimočný. Či už to boli páry, ktorým sa podarilo otehotnieť prirodzene alebo po IVF, všetky ma uisťujú v tom, prečo túto prácu robím 🙂 Najsilnejšie sú pre mňa príbehy, kedy sa páry snažia otehotnieť niekoľko rokov. Väčšinou sú tieto príbehy sprevádzané potratmi alebo rôznymi formami modernej medicíny a zrazu žena zostane tehotná po pár sedeniach so mnou, a potom už len pravidelne dostávam pozdrav s fotkou malého zázraku.

V prípade, že sa žene podarí otehotnieť, aký je ďalší postup? Treba vo fyzioterapii pokračovať ďalej?

Keď sú ženy so mnou v terapii počas snahy o otehotnenie, väčšinou zostávajú v terapií aj naďalej počas tehotenstva, pretože jedna vec je počať, no druhá vec je vedieť plod udržať, donosiť, porodiť a koniec koncov s bábätkom fungovať bez pohybových problémov. Treba tiež vedieť, že aj v tehotenstve sa môžu praktizovať rôzne uvoľňovacie techniky, cvičenia, masáže, prípadne často ku mne ženy chodia ohľadom prípravy pred pôrodom.

Klientky zostávajú v terapií aj počas tehotenstva, pretože jedna vec je počať, no druhá vec je vedieť plod udržať, donosiť, porodiť a koniec koncov s bábätkom aj vedieť fungovať bez pohybových problémov.

Ako vie fyzioterapia pomôcť žene, ktorá sa zotavuje po pôrode?

Po pôrode má fyzioterapia tiež svoje špecifiká, záleží prípad od prípadu, najčastejšie sa jedná o harmonizáciu napätia svalov, nášho panvového dna, ďalej ošetrenie rán po zašívaní, po cisárskych rezoch, riešenie diastázy, o prevenciu vzniku inkotinencie, prolapsov maternice, uvoľňovanie bolesti spojenej s nosením bábätka, kojením a s ďalšími bežnými pohybovými aktivitami, je toho veľmi veľa.

Veronika, Radostná Ti ďakuje za rozhovor 🙂

You Might Also Like